Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na analytickou chemii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na analytickou chemii

Charakteristika pozice:

 • jedná se o systemizované pracovní místo akademického pracovníka na katedře chemie

Požadavky:

 • ukončené doktorské studium chemického zaměření,
 • aktivní publikační činnost se záznamy v databázi Web of Science,
 • pokročilá znalost instrumentálních analytických technik, především v oblasti spektrálních metod,
 • zkušenost s realizací vědeckých, popř. studentských vědeckých projektů,
 • reálná perspektiva zahájení habilitačního řízení do tří let od podpisu pracovní smlouvy.

Nabízíme:

 • předpokládaný termín nástupu: 1. února 2018 (nebo dle dohody)
 • pracovní úvazek: 100% (nebo dle dohody)
 • dovolená: 8 týdnů
 • příspěvek na stravování,
 • mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Přihlášení:

požadované dokumenty:

 • vyplněný a podepsaný osobní dotazník,
 • profesní životopis,
 • doklady o dosaženém vzdělání a praxi (kopie),
 • seznam významných vědeckých a odborných prací,

doručte v písemné formě nejpozději do 19. ledna 2018 na níže uvedenou adresu personálního oddělení.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107