Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na chemickou fyziku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta se zaměřením na chemickou fyziku
    s nástupem od 1. září 2008

Požadavky:

  • zaměření na teoretickou chemickou fyziku a počítačové modelování struktury komplexních systémů,
  • ukončené VŠ vzdělání v oboru,
  • předpoklady pro aktivní vědeckou a publikační činnost v daném oboru,
  • vědecká hodnost Ph.D. nebo zahájené postgraduální studium

Přihláška:

Termín pro podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací je do 20. července 2008.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107