Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent se zaměřením na analytickou chemii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na pozici

 • docent se zaměřením na analytickou chemii (úvazek 1,0)

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v oboru chemie;
 • habilitace v oboru analytická chemie;
 • vysoký vědecký výkon, h-index alespoň 10, aktivní publikační činnost během posledních 5 let, min. 10 publikací registrovaných na WoS;
 • zkušenosti s výzkumnými projekty a aktivní účast na jejich řešení;
 • pozitivně je hodnoceno vedení výzkumné skupiny a dlouhodobější stáže v zahraničí.

Pro zařazení do výběrového řízení prosíme o zaslání:

 • profesního životopisu;
 • stručného přehledu dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ohlasů na vědecké práce;
 • kopií vysokoškolských diplomů;
 • souhlasu se zpracováním osobních údajů,

Požadované materiály zasílejte výhradně na e-mailovou adresu: .

V prvním kole výběrového řízení budou posouzeny všechny přihlášky dodané v termínu. Vybraní uchazeči obdrží pozvání do dalšího kola výběrového řízení, které proběhne formou osobního pohovoru.

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2019

Uzávěrka přihlášek:

 • 31. května 2019

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107