Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Samostatný vědecký pracovník

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • samostatného vědeckého pracovníka

Předpokládaný nástup:

  • od 1. září 2008

Požadavky:

  • ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru experimentální biologie nebo v oboru příbuzném

Přihláška:

Termín pro podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 7. srpna 2008.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107