Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chemickou fyziku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení systemizovaného pracovního místa akademického pracovníka na katedře fyziky

 • odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na chemickou fyziku
  pracovní poměr na dobu určitou (3 roky), pracovní úvazek 100%

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2019

Požadované vzdělání a zkušenosti:

 • vysokoškolské vzdělání fyzikálního nebo chemického směru;
 • Ph.D. v oboru chemická fyzika, fyzikální chemie nebo příbuzném oboru;
 • prokazatelné výsledky vědecké činnosti zaměřené do oblasti výpočetní fyziky nebo chemie odpovídající délce dosavadního vědeckého působení;
 • základní zkušenosti s vedením semináře/cvičení na vysoké škole univerzitního typu;
 • předpoklady pro rozvoj vědecké činnosti ve skupině chemické fyziky na katedře.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • motivační dopis;
 • doklady o dosaženém vzdělání a získané vědecké hodnosti (kopie);
 • seznam významných vědeckých a odborných prací.

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte prosím do 20. června 2019 nejlépe elektronicky na adresu .

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107