Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Lektor se zaměřením na biofyziku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení systemizovaného pracovního místa akademického pracovníka na katedře fyziky

 • lektor se zaměřením na biofyziku
  pracovní úvazek 100%

Předpokládaný nástup:

 • 1. září 2019

Požadované vzdělání a zkušenosti:

 • vysokoškolské vzdělání fyzikálního směru v magisterském stupni, výhodou je ukončené studium v oboru Biofyzika;
 • zkušenosti s výukou praktických laboratorních cvičení a vedení seminářů;
 • praktické zkušenosti s využitím širšího spektra biofyzikálních a biochemických experimentálních metod, výhodou jsou zkušenosti s aplikacemi zaměřenými na studium strukturně-funkčního stavu fotosyntetického aparátu;
 • pedagogická praxe v oboru min. 3 roky;
 • předpokládá se zapojení do výuky zejména praktických cvičení v oblasti lékařské biofyziky, preparativních a separačních metod, metod optické spektroskopie, mikroskopických metod a biofyzikálních metod studia fotosyntézy a fyziologie rostlin;
 • pedagogická činnost bude představovat 80 % pracovního úvazku, zbývajících 20 % pak aktivity spojené se  zapojením do realizace dílčích experimentů plánovaných v rámci aktuálně řešených vědeckých projektů skupiny biofyziky na Katedře fyziky;
 • výhodou je řidičský průkaz skupiny B.

Požadované dokumenty:

 • souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe;
 • motivační dopis;
 • doklady o dosaženém vzdělání (kopie);
 • seznam významných vědeckých a odborných prací.

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte prosím do 20. června 2019 nejlépe elektronicky na adresu .

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107