Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Asistent pro biostatistiku a kvantitativní ekologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Katedře biologie a ekologie

 • asistent pro biostatistiku a kvantitativní ekologii.

Popis pozice a pracovní náplně:

 • systemizované místo akademického pracovníka na Katedře biologie a ekologie
 • úvazek 0,5 (případně dle dohody)
 • výuka předmětů zaměřených na biostatistiku a statistiku přírodních věd (semináře a cvičení)
 • výuka předmětů zaměřených na populační a evoluční ekologii (semináře a cvičení)
 • vědecká aktivita na poli biostatistiky a kvantitativní ekologie
 • spolupráce při vedení a oponování bakalářských prací

Požadované vzdělání a zkušenosti:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu z biologie nebo ekologie
 • absolvent doktorského studijního programu v biologických nebo ekologických oborech nebo student Ph.D. studia s reálným ukončením do dvou let
 • publikační činnost v oboru
 • zahraniční zkušenosti (odborná stáž)
 • aktivní znalost angličtiny nejméně na úrovni B2 – velmi pokročilí

Předpokládaný termín nástupu:

 • 1. září 2019 (případně dle dohody)

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte prosím do 15. července 2019 nejlépe elektronicky na adresu .

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče a zároveň právo nevybrat žádného uchazeče. Děkan PřF rovněž může výběrové řízení zrušit nebo opakovat.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107