Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent se zaměřením na analytickou chemii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na pozici

  • docent se zaměřením na analytickou chemii (úvazek 1,0)

Kvalifikační předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru chemie;
  • habilitace v oboru analytická chemie;
  • vysoký vědecký výkon, h-index alespoň 10, aktivní publikační činnost během posledních 5 let, min. 10 publikací registrovaných na WoS;
  • zkušenosti s výzkumnými projekty a aktivní účast na jejich řešení;
  • pozitivně je hodnoceno vedení výzkumné skupiny a dlouhodobější stáže v zahraničí.

Pro zařazení do výběrového řízení prosíme o zaslání:

  • profesního životopisu;
  • stručného přehledu dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a ohlasů na vědecké práce;
  • kopií vysokoškolských diplomů;
  • souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Požadované materiály zasílejte výhradně na e-mailovou adresu: .

V prvním kole výběrového řízení budou posouzeny všechny přihlášky dodané v termínu. Vybraní uchazeči obdrží pozvání do dalšího kola výběrového řízení, které proběhne formou osobního pohovoru.

Předpokládaný nástup: 1. ledna 2020, případně dle dohody
Uzávěrka přihlášek: 30. listopadu 2019

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107