Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí Katedry chemie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice
  • vedoucí Katedry chemie

s nástupem od 1. července 2020 (nebo dle dohody)

Výběrové řízení na pozici vedoucího katedry je otevřené pro fakultní akademické pracovníky i mimofakultní uchazeče a současně pro mimofakultní uchazeče je i výběrovým řízením na místo profesor nebo docent nebo odborný asistent* se  zaměřením na odbornost dané katedry.

Požadavky:

  • minimálním požadavkem je ukončené doktorské studium a nezbytným požadavkem je brzké zahájení habilitačního řízení (nebo v ČR uznávaného ekvivalentu), a to nejpozději do jednoho roku od nástupu,
  • průvodní dopis s deklarací zájmu o danou pozici,
  • podání profesního životopisu,
  • doložení dokladů o dosaženém vzdělání a praxi,
  • předložení seznamu významných vědeckých a odborných prací, přehledu řešených projektů,
  • doložení aktuální výše scientometrických parametrů dle WoS,
  • předložení koncepce rozvoje pracoviště (krátkodobá 2 roky, střednědobá 5 let).

(* - záleží na získané graduaci)

Termín podání přihlášek:

  • do 11. května 2020 do 12:00 SELČ

Adresa:

Věcné konzultace lze realizovat prostřednictvím mailu:
Formální informace lze získat na Personálním oddělení PřF OU:
Podání všech požadovaných dokumentů se realizuje pouze prostřednictvím elektronického podání na mailovou adresu:
Přihlášky realizované jinou cestou nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107