Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Asistent se zaměřením na fyziku nanostruktur

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • asistent se zaměřením na fyziku nanostruktur na Katedře fyziky

Pracovní úvazek:

  • 100%

Předpokládaný termín nástupu:

  • 1. ledna 2021

Kvalifikační požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání II. stupně fyzikálního nebo chemického směru;
  • prokazatelné výsledky ve vědecké činnosti v oblasti výpočetní fyziky, chemie nebo nanomateriálů odpovídající délce dosavadního vědeckého působení, minimálně 2 prvoautorské publikace v kvalitních časopisech s impakt faktorem;
  • základní zkušenosti s výukou seminářů/cvičení na vysoké škole univerzitního typu zaměřenou na oblasti kvantové fyziky a výpočetní fyziky;
  • předpoklady pro rozvoj vědecké činnosti ve skupině fyziky nanostruktur na katedře;
  • výhodou je předpoklad ukončení Ph.D. studia v oboru v časovém horizontu jednoho roku až dvou let;
  • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší.

Mzdové zařazení:

  • 5. mzdová třída v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Požadované podklady pro účast ve výběrovém řízení:

Výše uvedené dokumenty zašlete prosím v elektronické podobě nejpozději do 21. října 2020 na adresu .

V prvním kole výběrového řízení budou posouzeny materiály uchazečů zaslané ve stanoveném termínu. Do druhého kola formou osobních pohovorů budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů či výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Kontakt:

e-mail: