Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na technické a systémové prostředky počítačů

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

 • odborný asistent se zaměřením na technické a systémové prostředky počítačů
  na Katedře informatiky a počítačů

Pracovní úvazek:

 • 50% s možností navýšení dle dohody a potřeb Katedry informatiky a počítačů

Předpokládaný termín nástupu:

 • 1. ledna 2021

Kvalifikační požadavky:

 • doktorské vzdělání v oblasti informatiky se zaměřením VaV výstupů na oblast počítačových sítí a jejich bezpečnosti;
 • vědecká a publikační činnost s výstupy v oblasti počítačových sítí a jejich bezpečnosti evidované ve WoS, případně SCOPUS a alespoň některé typu Jimp, případně publikace v prestižních nakladatelstvích jako je Springer LNCS, LNAI apod;
 • základní zkušenosti s výukou seminářů/cvičení na vysoké škole univerzitního typu zaměřenou na oblast informatiky – počítačové sítě a jejich bezpečnost;
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2, schopnost tvorby kvalitních vědeckých a odborných publikací;
 • ochota věnovat se třetí roli univerzity, případně také zapojení do tvorby koncepce bezpečnosti IT na úrovni univerzity.

Mzdové zařazení:

 • 6. mzdová třída v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Požadované podklady pro účast ve výběrovém řízení:

Výše uvedené dokumenty zašlete prosím v elektronické podobě nejpozději do 12. listopadu 2020 na adresu .

V prvním kole výběrového řízení budou posouzeny materiály uchazečů zaslané ve stanoveném termínu. Do druhého kola formou osobních pohovorů budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Zaměstnavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů či výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Kontakt:

e-mail: