Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na matematiku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka

 • odborný asistent se zaměřením na matematiku

Typ systemizovaného místa

 • odborný asistent

Předpokládaný nástup

 • 1. července 2021

Výše pracovního úvazku

 • 100%

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • doktorské vzdělání v matematice se zaměřením na teorii čísel
 • aktivní publikační činnost v oboru teorie čísel
 • schopnost vyučovat v českém i anglickém jazyce
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší
 • EU research level R2 - Recognized
 • samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v týmu
 • zkušenosti s výukou matematiky pro nematematické obory vítány
 • komunikační a organizační schopnosti vítány

Popis pracovního místa

 • garantování a výuka předmětů v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, a to v českém i anglickém jazyce
 • vědecká a publikační činnost v oblasti teorie čísel
 • vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací
 • členství v komisích státních závěrečných zkoušek bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
 • propagace katedry na internetu

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 10. června 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107