Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Lektor pro mykologii, algologii a fyziologii rostlin

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka na Katedře biologie a ekologie

 • lektor pro mykologii, algologii a fyziologii rostlin

Typ systemizovaného místa

 • lektor

Předpokládaný nástup

 • 1. září 2021

Výše pracovního úvazku

 • 80%

Pracovní smlouva

 • doba určitá do 31. srpna 2023

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • magisterské vzdělání v biologii (zaměření na učitelství biologie výhodou)
 • specializace na mykologii, algologii a fyziologii rostlin
 • praxe s výukou na VŠ v délce minimálně 5 let
 • perspektiva zahájení doktorského studia biologie, nebo se zaměřením na didaktiku biologie v horizontu 2 let
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší
 • schopnost vyučovat v českém i anglickém jazyce
 • publikační činnost v oboru vítána
 • samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v týmu
 • komunikativní a organizační schopnosti vítány

Popis pracovního místa

 • výuka předmětů zaměřených na mykologii, algologii, obecnou botaniku a fyziologii rostlin v bakalářských studijních programech (v českém i anglickém jazyce)
 • vedení a oponování bakalářských kvalifikačních prací
 • členství v komisích státních závěrečných zkoušek v bakalářských programech
 • spolupráce na rozvojových a didakticky zaměřených projektech
 • propagace katedry

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 20. června 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107