Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na chemickou fyziku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka

 • odborný asistent se zaměřením na chemickou fyziku
  Katedra fyziky

Typ systemizovaného místa

 • odborný asistent

Předpokládaný nástup

 • 1. září 2021

Výše pracovního úvazku

 • 100%

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • VŠ vzdělání fyzikálního nebo chemického směru
 • Ph.D. v oboru chemická fyzika, fyzikální chemie nebo příbuzném oboru k termínu nástupu
 • prokazatelné výsledky vědecké činnosti zaměřené do oblasti výpočetní fyziky nebo chemie odpovídající délce dosavadního vědeckého působení; publikace v kvalitních časopisech s impakt faktorem, alespoň jedna prvoautorská
 • předpoklady pro rozvoj vědecké činnosti ve skupině fyziky nanostruktur na katedře
 • základní zkušenosti s vedením semináře/cvičení na vysoké škole univerzitního typu, předpoklady pro pedagogickou práci
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší
 • EU research level R2 - Recognized
 • samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v týmu

Popis pracovního místa

 • zajištění výuky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
 • vědecká a publikační činnost v oblasti výpočetní fyziky/chemie
 • vedení a oponování vysokoškolských kvalifikačních prací
 • členství v komisích státních závěrečných zkoušek v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
 • propagace katedry

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 6. července 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107