Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Výzkumný pracovník v oboru molekulární parazitologie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • výzkumný pracovník v oboru molekulární parazitologie

Typ systemizovaného místa

 • výzkumník I

Předpokládaný nástup

 • 1. září 2021 nebo dle dohody

Výše pracovního úvazku

 • 50%

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český a anglický

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • ukončené magisterské vzdělání – studijní program Biologie
 • zkušenosti v oboru Molekulární a buněčná biologie
 • praxe v oboru Bioinformatika vítána
 • mezinárodní spolupráce v akademickém prostředí
 • EU research level R1 – First stage
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší
 • probíhající studium doktorského studijního programu Biologie, minimálně zahájení v září 2021
 • samostatnost, schopnost práce v týmu

Popis pracovního místa

 • výzkumné a vývojové práce v projektu zaměřeném na pochopení role proteinů hostitelského organismu (ničivka Leishmania guyanensis) v uchování dvouřetězcových RNA virů LRV1
 • bioinfomatická analýza a funkční charakterizace několika proteinů, které byly dříve experimentálně identifikovány - projekt si klade za cíl objasnit roli těchto proteinů v údržbě virů hostitelským organismem a prozkoumat jejich funkci v biologii a virulenci ničivek in vitro a in vivo
 • výzkumník I se dále aktivně podílí na publikačních výstupech, účastní se vědeckých konferencí a odborných setkání, kde prezentuje výsledky výzkumné a vývojové činnosti

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 6. července 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107