Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent / profesor se zaměřením na politickou a kulturní geografii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka

 • docent / profesor se zaměřením na politickou a kulturní geografii
  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Typ systemizovaného místa

 • docent / profesor

Předpokládaný nástup

 • 1. září 2021

Výše pracovního úvazku

 • 100%

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • habilitace/profesura v oblasti sociální geografie se zaměřením na kulturní geografii (etnicita, nacionalismus a separatismus)
 • významná průkazná aktuální výzkumná a publikační činnost v oblasti kulturní geografie (granty GAČR, TAČR, Horizon apod.)
 • minimální délka pedagogické činnosti na univerzitě 5 let v oblasti sociální a kulturní geografie
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2/C1 a závazná deklarace vyučovat kurzy v jazyce anglickém
 • úspěšná školitelská činnost v doktorském studiu
 • EU research level R3 – Established/R4 – Leading (research group)

Popis pracovního místa

 • docent/profesor realizuje a vede výzkumné a rozvojové projekty a publikuje v kvalitních odborných časopisech (H index minimálně 4)
 • docent/profesor je úspěšným školitelem v doktorském studiu
 • docent/profesor vyučuje následující kurzy v českém i anglickém jazyce: Teoretická geografie, Percepce geografického prostoru, Obecná kulturní geografie a KG se zaměřením na studium etnicity, etnických menšin v Česku a nacionalismu
 • členství v komisích státních závěrečných zkoušek v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 6. srpna 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107