Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na zahraniční politiku a diplomacii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka

 • odborný asistent se zaměřením na zahraniční politiku a diplomacii
  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Typ systemizovaného místa

 • odborný asistent

Předpokládaný nástup

 • 1. září 2021

Výše pracovního úvazku

 • 20%

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu Ostravské univerzity

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • doktorský titul v oboru politická geografie nebo mezinárodní vztahy
 • znalost ruské a americké zahraniční politiky a geopolitiky, diplomacie
 • schopnost vyučovat v českém i anglickém jazyce
 • znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2
 • publikační činnost v oblasti ruské/americké zahraniční politiky nebo geopolitiky
 • EU research level: R2 - Recognized
 • samostatnost, schopnost týmové práce
 • komunikační a organizační schopnosti

Popis pracovního místa

 • garantování a výuka předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu, a to v českém i anglickém jazyce (Geopolitika a geopolitické myšlení Ruska, Geopolitika transatlantického prostoru, Diplomacie)
 • vědecká a publikační činnost v oblasti zahraniční politiky, geopolitiky nebo diplomacie
 • vedení a oponování studentských závěrečných prací
 • členství ve státních zkušebních komisích bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 6. srpna 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107