Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Výzkumný pracovník v oboru biologie řas

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • výzkumný pracovník v oboru biologie řas

Typ systemizovaného místa

 • výzkumník I

Předpokládaný nástup

 • 1. září 2021

Výše pracovního úvazku

 • 20%

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • absolutorium magisterského studijního programu Biologie nebo příbuzného oboru
 • zkušenosti v oboru biologie řas
 • praxe v oboru Molekulární fylogenetika vítána
 • mezinárodní spolupráce v akademickém prostředí
 • znalost AJ na úrovni B2, ostatní jazyky výhodou
 • samostatnost, schopnost práce v týmu
 • EU research level R1 – First stage

Popis pracovního místa

 • Izolace a kultivace řasových kultur
 • Světená a elektronová mikroskopie řas
 • Molekulární charakterizace řas (izolace nukleových kyselin, sekvenování, bioinformatické a fylogenetické zpracování dat)

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 6. srpna 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107