Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na ekonomickou geografii a regionální rozvoj

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka

 • odborný asistent se zaměřením na ekonomickou geografii a regionální rozvoj
  Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

Typ systemizovaného místa

 • odborný asistent

Předpokládaný nástup

 • 1. září 2021

Výše pracovního úvazku

 • 100%

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu Ostravské univerzity

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • doktorský titul v oboru sociální geografie
 • zaměření na oblasti: ekonomická geografie a regionální rozvoj, geografie venkova a rozvoj venkova, kompetence EIA pro posuzování dopadů na životní prostředí, GIS a geostatistika
 • schopnost vyučovat v českém i anglickém jazyce předměty ve výše uvedené specializaci
 • znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2
 • publikační činnost v oblasti sociální a ekonomické geografii, regionálního rozvoje
 • EU research level: R2 - Recognized
 • samostatnost, schopnost týmové práce
 • komunikační a organizační schopnosti

Popis pracovního místa

 • garantování a výuka předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu, a to v českém i anglickém jazyce (Rozvoj venkova, Posuzování dopadů na životní prostředí, Regionální geografie České republiky, GIS a Geostatistika)
 • vědecká a publikační činnost v oblasti rozvoje venkova, ekonomické geografie
 • vedení a oponování studentských závěrečných prací
 • členství ve státních zkušebních komisích bakalářských a navazujících magisterských studijních programů

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 6. srpna 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107