Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Výzkumný pracovník v oboru archeogenetika

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • výzkumný pracovník v oboru archeogenetika

Typ systemizovaného místa

 • výzkumník I

Předpokládaný nástup

 • 1. října 2021 nebo dle dohody

Výše pracovního úvazku

 • 50%

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český a anglický

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • ukončené magisterské vzdělání – studijní program Biologie nebo Archeologie
 • praxe v oboru Geografických informačních systémů
 • mezinárodní spolupráce v akademickém prostředí
 • EU research level R1 – First stage
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší
 • probíhající studium doktorského studijního programu Biologie, minimálně zahájení v září 2021
 • samostatnost, schopnost práce v týmu

Popis pracovního místa

 • Archeolog se znalostí geografických informačních systémů pro výzkum na následující téma: Mapování migrací s vysokým rozlišením, které formovalo první nomádské říše na euroasijské stepi.
 • Výzkumný projekt je zaměřen na kombinaci archeogenetických metod pro detekci vzdálených příbuzných (hlavně metodou IBD) a geografických informačních systémů pro sledování migrací na euroasijské stepi na začátku prvního tisíciletí našeho letopočtu.

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 24. září 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107