Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent pro geoinformatiku se zaměřením na fyzickou geografii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka na Katedře fyzické geografie a geoekologie

 • odborný asistent pro geoinformatiku se zaměřením na fyzickou geografii

Typ systemizovaného místa

 • Odborný asistent

Předpokládaný nástup

 • 1. ledna 2022

Výše pracovního úvazku

 • 100%

Pracovní smlouva

 • doba určitá (3 roky)

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • VŠ vzdělání III. stupně v přírodovědném oboru
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší
 • schopnost vyučovat v českém i anglickém jazyce
 • schopnost práce se zahraničními studenty
 • publikační činnost v přírodovědném oboru
 • EU research level: R2 - Recognized
 • samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v týmu
 • komunikativní a organizační schopnosti

Popis pracovního místa

 • garantování a výuka předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu, a to v českém i anglickém jazyce (předměty zaměřené v rámci programu Environmentální geografie na geografické informační systémy a dálkový průzkum Země)
 • vedení a oponování studentských závěrečných prací
 • členství v komisích státních závěrečných zkoušek v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
 • aktivní podíl na publikační činnosti (minimálně 2 články Jimp a Jost za rok)
 • aktivní účast na konferencích
 • propagace katedry

Požadované dokumenty:

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 5. prosince 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107