Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný laborant

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Katedře biologie a ekologie

 • odborný laborant

Typ systemizovaného místa

 • Technik III

Předpokládaný nástup

 • 1. ledna 2022

Výše pracovního úvazku

 • 30%

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Mzdové podmínky

 • dle Vnitřního mzdového předpisu OU

Nabízíme

 • 6 týdnů dovolené

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • vysokoškolské vzdělání I. stupně (biologického zaměření), případně SŠ vzdělání s maturitou a prokazatelnou praxí v délce 5 let
 • angličtina na komunikativní úrovni slovem i písmem (každodenní kontakt s kolegy - cizinci)
 • spolehlivost, samostatnost, flexibilita

Popis pracovního místa

 • zpracování podkladů pro objednávky a výběrová řízení, komunikace s dodavateli, kontrola fakturace
 • objednávky servisu přístrojů a jiných drobných oprav
 • kontrola dodržování bezpečnostních předpisů na pracovišti a sledování změn v legislativě
 • inventarizace majetku
 • odpovědnost za agendu GMO (práce s geneticky modifikovanými organismy)
  • průběžná kontrola dokumentů (zápisy v denících, závěry a plány etap, roční hlášení)
  • zpracování nových dokumentů – změny v nakládání s GMO
  • komunikace s výzkumníky v laboratoři a kontrolními orgány (MŽP, ČIŽP)
 • další úkoly vyplývající z povahy práce

Požadované dokumenty

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 10. prosince 2021.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí. Druhé kolo proběhne osobním pohovorem v českém a anglickém jazyce.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Výběrové řízení bude vedeno v českém a anglickém jazyce.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107