Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na botaniku a celoživotní vzdělávání

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka na Katedře biologie a ekologie

 • odborný asistent se zaměřením na botaniku a celoživotní vzdělávání

Typ systemizovaného místa

 • odborný asistent

Předpokládaný nástup

 • 1. května 2022 (případně dle dohody)

Výše pracovního úvazku

 • 40% (případně dle dohody)

Pracovní smlouva

 • doba určitá (max. 3 roky)

Mzdové podmínky

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu biologie nebo ekologie
 • absolvent doktorského studijního programu biologie se zaměřením na botaniku
 • publikační činnost v oboru
 • EU research level: R2 - Recognized
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší
 • samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v týmu
 • komunikativní a organizační schopnosti

Popis pracovního místa

 • aktivity (organizační i pedagogické) v systému celoživotního vzdělávání v oborech biologie a ekologie
 • příprava a organizace kurzů zaměřených na další vzdělávání a profesní rozvoj učitelů biologie
 • výuka předmětů zaměřených na botaniku (semináře a cvičení)
 • vědecká aktivita v oboru botaniky (zejména v oblastech molekulární biologie, ekologie, biosystematiky a evoluce rostlin)
 • spolupráce při vedení a oponování bakalářských prací

Požadované dokumenty

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 10. března 2022.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107