Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na podnikání

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta se zaměřením na podnikání
    (50% úvazek)

Předpokládaný nástup:

  • 1. října 2009

Požadavky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání,
  • ukončené doktorské studium, popř. dokončení do tří let od nástupu,
  • doplňující vzdělání v oblasti managementu, resp. marketingu výhodou,
  • pedagogická praxe min. 3 roky,
  • praktické zkušenosti s podnikáním

Přihlášky:

Termín pro podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných vědeckých a odborných prací doručte do 19. září 2009.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107