Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na Molekulární fyziologii a evoluci rostlin

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na Molekulární fyziologii a evoluci rostlin
    na částečný úvazek.

Předpokládaný nástup:

  • od 1. února 2010.

Požadavky:

  • ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání biologického směru,
  • vědecká hodnost v oblasti molekulární fyziologie a evoluce rostlin,
  • minimálně 5-letá vědecká,
  • publikační činnost v uvedené výzkumné oblasti.

Přihlášky:

Písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 12. prosince 2009.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107