Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry matematiky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vyhlašuje výběrové řízení na místo

  • vedoucího katedry matematiky

Předpokládaný nástup:

  • 1. ledna 2010

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání,
  • profesor nebo habilitovaný docent v oblasti matematické analýzy,
  • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru matematika,
  • zkušenost s řízením pracovního kolektivu.

K žádosti přiložte:

  • profesní životopis,
  • doklady o dosaženém vzdělání a praxi,
  • seznam významných vědeckých a odborných prací,
  • koncepci rozvoje katedry a její profilace v rámci fakulty a univerzity (v rozsahu max. 4 stránky A4).

Přihlášky:

Termín pro podání písemné přihlášky je do 12. prosince 2009.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107