Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Profesor v oboru informatika

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

  • profesor v oboru informatika

Předpokládaný nástup:

  • 1. března 2010.

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání,
  • jmenování profesorem v oboru informatika nebo výpočetní technika,
  • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru,
  • předložení seznamu vědeckých a odborných prací.

Termín:

Písemnou a podepsanou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi a další požadované dokumenty odevzdejte do 30. ledna 2010.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107