Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Tajemník / tajemnice fakulty

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

  • tajemník / tajemnice fakulty

Předpokládaný nástup:

  • 15. února 2010.

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie,
  • 5 let praxe (z toho minimálně 2 roky v rámci vysoké školy),
  • zkušenosti se softwarovými produkty pro ekonomickou a personální agendu,
  • zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,
  • dobré komunikační a organizační schopnosti,
  • morální a občanská bezúhonnost,
  • předložení motivačního dopisu.

Termín:

Písemnou a podepsanou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi a další požadované dokumenty odevzdejte do 30. ledna 2010.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107