Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent pro buněčnou a vývojovou biologii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka na Katedře biologie a ekologie

 • odborný asistent pro buněčnou a vývojovou biologii

Typ systemizovaného místa

 • odborný asistent

Předpokládaný nástup

 • 1. ledna 2023 (případně dle dohody)

Výše pracovního úvazku

 • 40% (případně dle dohody)

Pracovní smlouva

 • doba určitá (max. 3 roky)

Mzdové podmínky

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Požadujeme

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu biologie nebo ekologie
 • absolvent doktorského studijního programu biologie se zaměřením na buněčnou nebo vývojovou biologii, případně příbuzných oborů (imunologie, molekulární biologie, atd.)
 • publikační činnost v oboru
 • EU research level: R2 - Recognized
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší
 • samostatnost, spolehlivost, schopnost práce v týmu
 • komunikativní a organizační schopnosti

Pracovní náplň

 • výuka předmětů zaměřených na buněčnou a vývojovou biologii
 • vědecká aktivita v oboru buněčné a vývojové biologie
 • spolupráce při vedení a oponování bakalářských, diplomových a dizertačních prací

Požadované dokumenty

 • souhlas se zpracováním osobních údajů soubor pdf 4,03 MB
 • strukturovaný profesní životopis s přehledem dosavadní praxe a publikační činnosti
 • stručný motivační dopis vystihující zájem o obsazované místo
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 15. prosince 2022.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných přihlášek výběrovou komisí. Vybraní uchazeči postupující do dalšího kola budou kontaktováni.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107