Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry matematiky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice:

 • vedoucí katedry matematiky

Předpokládaný termín nástupu:

 • 1. dubna 2023 (nebo dle dohody)

Požadavky:

 • minimálním požadavkem je ukončené doktorské studium, popř. zkušenost s vedením katedry nebo výzkumného týmu,
 • průvodní motivační dopis s deklarací zájmu o danou pozici,
 • podání profesního životopisu,
 • doložení dokladů o dosaženém vzdělání a praxi,
 • předložení seznamu významných vědeckých a odborných prací, přehledu řešených projektů,
 • doložení výše scientometrických parametrů dle WoS,
 • předložení koncepce rozvoje pracoviště (střednědobý i dlouhodobější výhled rozvoje pracoviště v oblasti vzdělávací, vědecké i třetí role),
 • schopnost komunikovat v českém jazyce,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů. soubor docx 4,03 MB

Termín podání přihlášek:

 • do 28. února. 2023

Věcné konzultace lze realizovat prostřednictvím e-mailu: .

Formální informace lze získat na Personálním oddělení PřF OU: .

Podání všech požadovaných dokumentů se realizuje pouze prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu: .

Přihlášky realizované jinou cestou nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

Osobní pohovor bude probíhat v českém jazyce.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Ing. Linda Křívová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2121