Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na matematiku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka na Katedře matematiky

 • odborný asistent se zaměřením na matematiku

Typ systemizovaného místa

 • odborný asistent

Předpokládaný nástup

 • 1. března 2023 (případně dle dohody)

Výše pracovního úvazku

 • 100 % (případně dle dohody)

Pracovní smlouva

 • doba určitá (max. 3 roky)

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český nebo anglický

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • absolvent doktorského studijního programu matematiky nebo oboru příbuzného (případně student doktorského studijního programu s cílem dokončení studia do jednoho roku – nutné doložení stanoviska předsedy oborové rady o fázi studia)
 • schopnost vést výuku v českém jazyce (český jazyk – úroveň B2), případně schopnost získat tuto úroveň do 1 roku po nástupu
 • publikační činnost v oboru
 • EU research level: R2 – Recognized
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2 a vyšší

Popis pracovního místa

 • výuka matematických předmětů (semináře a cvičení), především pak předmětů z oblasti statistiky, numerické matematiky, práce s matematickým softwarem a základních matematických kurzů
 • vědecká aktivita v oblasti matematiky
 • spolupráce při vedení a oponování bakalářských a diplomových prací
 • aktivity (organizační i pedagogické) související s pozicí odborného asistenta

Požadované dokumenty

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 15. února 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkan fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty rovněž zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Ing. Linda Křívová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2121