Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na politickou a regionální geografii a učitelství geografie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka na Katedře fyzické geografie a geoekologie

 • odborný asistent se zaměřením na politickou a regionální geografii a učitelství geografie

Typ systemizovaného místa

 • odborný asistent

Předpokládaný nástup

 • 1. září 2023 (případně dle dohody)

Výše pracovního úvazku

 • 100 % (případně dle dohody)

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • VŠ vzdělání v doktorském studijním programu – obor politická a kulturní geografie nebo obor příbuzný, případně ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu s předpokladem úspěšného zakončení doktorského studijního programu (obor politická a kulturní geografie nebo obor příbuzný) a to nejpozději do data nástupu do zaměstnání
 • zaměření na oblasti: regionální geografie, politická geografie, globální problémy, učitelství geografie
 • schopnost vyučovat v českém i anglickém jazyce předměty ve výše uvedené specializaci
 • znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2
 • publikační činnost v oblasti politické a regionální geografie
 • EU research level: R2 – Recognized
 • alespoň 1 rok praxe ve výuce předmětu zeměpis (geografie) na střední nebo základní škole
 • samostatnost, schopnost týmové práce
 • komunikační a organizační schopnosti

Popis pracovního místa

 • garantování a výuka předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu, a to v českém i anglickém jazyce (Regionální geografie Ameriky, Politická geografie, Globální problémy lidstva)
 • vědecká a publikační činnost v oblasti politické a regionální geografie
 • vedení a oponování studentských závěrečných prací
 • členství ve státních zkušebních komisích bakalářských a navazujících magisterských studijních programů
 • zajišťování pedagogických praxí

Požadované dokumenty

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu do 25. května 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Přírodovědecké fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107