Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry informatiky a počítačů

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení následující volné pozice:

 • vedoucí katedry informatiky a počítačů

Předpokládaný termín nástupu:

 • 1. července 2023 (nebo dohodou)

Výše uvedené volné pracovní místo je otevřeno pro akademické pracovníky již zaměstnané na Přírodovědecké fakultě i pro externí uchazeče.

Předpokládaná výše úvazku:

 • 100%

Požadavky:

 • Minimálním požadavkem je jmenovací řízení (habilitace) ke jmenování docentem - ukončené nebo probíhající, nebo jeho zahraniční ekvivalent. Uchazeč může také prezentovat své docentské pracovní zkušenosti nebo zkušenosti s vedením katedry nebo s vedením výzkumné skupiny
 • Průvodní dopis vysvětlující motivaci uchazeče na konkrétní pozici
 • Profesní životopis
 • Akademické publikace a projekty žadatele, na kterých se podílel
 • Koncepce rozvoje resortu (krátkodobá na dva roky, střednědobá na pět let)
 • Záznam scientometrických parametrů podle WoS
 • Mezinárodní výzkumný profil uchazeče na úrovni R3 – Established Researcher
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání a odborné praxi
 • Schopnost komunikovat v českém jazyce
 • Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů soubor docx 4,03 MB

Uchazeči o tuto pozici zašlete požadované dokumenty na kontaktní e-mailovou adresu tak, aby byly doručeny nejpozději 2. června 2023 do 12:00. Výběrové řízení bude vedeno v českém jazyce.

Věcné konzultace jsou možné prostřednictvím e-mailu: .

Formální informace lze získat na oddělení lidských zdrojů: .

Všechny požadované dokumenty je třeba zaslat elektronicky na následující e-mailovou adresu: .

Přihlášky podané jinak nebudou akceptovány.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Ing. Linda Křívová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2121