Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

VP3 Projektový manažer, VP3 Administrativa projektu LERCO

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


logolink

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • VP3 Projektový manažer, VP3 Administrativa projektu LERCO (m/ž)

Jedná se o pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu „Life Environment Research Center Ostrava“ (LERCO, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003), Výzkumný program 3 (Modelování a simulace).

Typ systemizovaného místa

 • manažer I

Předpokládaný nástup

 • 1. července 2023 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 100% (případně dle dohody)

Pracovní smlouva

 • doba určitá (po dobu trvání projektu LERCO)

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • vysokoškolské vzdělání, preferován přírodovědný směr
 • Ph.D. titul v oboru chemická fyzika, biofyzika, fyzika materiálů nebo příbuzném oboru výhodou
 • zkušenosti s administrací projektů
 • praxe v akademické sféře alespoň 2 roky
 • prokazatelné výsledky vědecké činnosti zaměřené na výše uvedené obory výhodou
 • znalost MS Office na pokročilé úrovni, psaní všemi deseti výhodou
 • znalost anglického jazyka, min. na úrovni B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky, výhodou znalost na úrovni B2
 • český jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • komunikační a organizační dovednosti
 • spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost, zejména s ohledem na dodržování pravidel a termínů projektů
 • pozitivní, samostatný a tvůrčí přístup k práci, schopnost týmové práce
 • schopnost operativně řešit zadané úkoly, ochota učit se nové věci

Popis pracovního místa

 • kompletní organizační a administrativní podpora realizace odborných aktivit výzkumného programu
 • podpora řízení výzkumného programu, koordinace činností v jednotlivých aktivitách
 • komunikace s vedením projektu, dalšími výzkumnými programy a popř. poskytovatelem dotace
 • kontrola čerpání rozpočtu a způsobilosti nákladů výzkumného programu
 • agenda související s čerpáním finančních prostředků výzkumného programu včetně výběrových řízení
 • koordinace přijímání nových zaměstnanců a doktorských studentů
 • příprava průběžných zpráv a podkladů pro schůzky
 • podpora grantových aktivit výzkumného programu

Požadované dokumenty (v českém nebo anglickém jazyce):

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 12. června 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Přírodovědecké fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107