Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

VP2 (BFY) Odborný pracovník (junior/postdoc) 2 projektu LERCO

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


logolink

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • VP2 (BFY) Odborný pracovník (junior/postdoc) 2 projektu LERCO (m/ž)

Jedná se o pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu Life Environment Research Center Ostrava (LERCO, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003), Výzkumný program 2 Biochemické a biofyzikální metody – část Biofyzika.

Typ systemizovaného místa

 • postdoc I

Předpokládaný nástup

 • 1. července 2023 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 50% (případně dle dohody)

Pracovní smlouva

 • doba určitá (po dobu trvání projektu LERCO)

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český nebo anglický

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • ukončené Ph.D. vzdělání v programu biofyzika, molekulární biologie nebo příbuzných oborech s vynikajícími výsledky
 • dobrý přehled v oblasti biologie, biochemie a fyziologických funkcí reaktivních forem kyslíku, a dále o procesech zapojených v potlačení negativních dopadů oxidativního stresu na asimilační aparát vyšších rostlin
 • pokročilá znalost molekulárně-biologických metod, včetně prokazatelných praktických zkušeností v oblasti experimentálního studia regulace genové exprese (PCR, RT-qPCR, transkriptomická analýza); schopnost samostatně analyzovat a interpretovat získaná data
 • základní znalost mechanismů regulace metabolismu na úrovni genové exprese, se zaměřením na dráhy produkující látky s antioxidačními vlastnostmi u vyšších rostlin
 • aktivní publikační činnost a mezinárodní spolupráce v dané oblasti výzkumu
 • EU research level: R2 – Recognized
 • praxe v nakládání s geneticky modifikovanými organismy výhodou
 • znalost anglického jazyka na úrovni B2, dobré písemné i ústní komunikační schopnosti v angličtině
 • předpoklady pro rozvoj samostatné vědecko-výzkumné činnosti

Popis pracovního místa

 • realizace samostatné vědecké činnosti v oblasti nových metodických přístupů ke studiu oxidativního stresu v biologických systémech, především u vyšších rostlin
 • rozvoj a aplikace molekulárně-biologických metod (PCR, RT-qPCR, analýza transkriptomu)
 • publikace výsledků získaných v dané oblasti výzkumu

Požadované dokumenty (v českém nebo anglickém jazyce):

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 12. června 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Přírodovědecké fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkana fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107