Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

VP1 Laborant projektu LERCO

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


logolink

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • VP1 Laborant projektu LERCO (m/ž)

Jedná se o pracovní místo obsazované v souladu s podmínkami projektu Life Environment Research Center Ostrava (LERCO, reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000003), Výzkumný program 1 Molekulární biologie a genomika.

Typ systemizovaného místa

 • technik III

Předpokládaný nástup

 • 1. srpna 2023 (případně dříve)

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 100%

Pracovní smlouva

 • doba určitá (po dobu trvání projektu LERCO)

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český nebo anglický

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • vysokoškolské vzdělání I. stupně (biologického nebo biochemického zaměření)
 • angličtina na komunikativní úrovni slovem i písmem (každodenní kontakt s kolegy - cizinci)
 • komunikační a organizační dovednosti, flexibilita
 • spolehlivost, pečlivost a zodpovědnost
 • pozitivní, samostatný a tvůrčí přístup k práci, schopnost týmové práce
 • schopnost operativně řešit zadané úkoly, ochota učit se novým věcem

Popis pracovního místa

 • realizace rutinních procedur molekulární biologie (izolace nukleových kyselin, PCR, elektroforéza apod.)
 • starost o kultury mikroorganismů (řas, prvoků, bakterií)
 • likvidace a autoklávování GMO materiálu (úrovně 1 a 2)
 • likvidace toxického materiálu (fenol, trizol...)
 • příprava ethanolu a doplňování destilované vody
 • úklid laboratoře a udržování jejího pořádku (mytí skla, čištění povrchů...)
 • kontrola, doplňování a případné autoklávování a sterilizace laboratorního materiálu (mikrozkumavky, špičky na pipety, kultivační nádoby, pipety...)
 • kontrola a doplňování ostatního laboratorního vybavení a chemikálií (např. enzymy a kity)
 • příprava kultivačních médií a ostatních laboratorních roztoků a pufrů (a jejich případná sterilizace)
 • likvidace ostatního odpadu
 • kontrola hladiny zkapalněného dusíku v nádobách
 • kontrola zásob spotřebního materiálu
 • další úkoly vyplývající z povahy práce

Požadované dokumenty (v českém jazyce)

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 8. července 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Přírodovědecké fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkanky fakulty zkráceno, zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107