Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na didaktiku geografie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

  • odborného asistenta se zaměřením na didaktiku geografie

Předpokládaný nástup:

  • 1. září 2010.

Požadavky:

ukončené vysokoškolské magisterské vzdělání, absolvování učitelství geografie pro SŠ/ZŠ, minimálně 7 let praxe na SŠ/ZŠ, organizační a komunikační schopnosti, zkušenosti s realizací projektů v oblasti vzdělávání, kreativní přístup k pedagogické i výzkumné činnosti.
Titul Ph.D nebo studium v doktorském studijním oboru geografie, případně pedagogiky se zaměřením na geografii je výhodou.

Očekáváme:

aktivní transformaci didaktické přípravy v učitelském studiu, schopnost individuální i týmové práce se studenty a řízení pedagogických praxí, aktivní kontakty s učitelskou obcí a zřizovateli škol, organizaci dalšího vzdělávání učitelů geografie

Termín:

Písemnou a podepsanou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi a další požadované dokumenty odevzdejte do 19. června 2010.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107