Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Postdoktorand v oboru mořské biologie a zoologie bezobratlých se zaměřením na karcinologii (m/ž)

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 • postdoktorand v oboru mořské biologie a zoologie bezobratlých se zaměřením na karcinologii (m/ž)

Předpokládaný nástup

 • 1. září 2023 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 75%

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně
 • absolvent doktorského studijního programu biologie se zaměřením na karcinologii, případně příbuzných oborů (astakologie, biologie mořských bezobratlých apod.)
 • publikační činnost v oboru
 • zahraniční výzkumné pobyty v úhrnné délce minimálně tří měsíců
 • praktické zkušenosti s metodami molekulární taxonomie a skenovací (rastrovací) elektronové mikroskopie
 • znalost angličtiny nejméně na úrovni B2 – velmi pokročilí
 • EU research level: R2 – Recognized

Popis pracovního místa

 • vědecká (publikační) aktivita v oboru zoologie mořských bezobratlých se zaměřením na karcinologii
 • iniciace výzkumných projektů, zajišťování financování výzkumu (podávání grantů, vyhledávání možností smluvní spolupráce na výzkumu)
 • využití rastrovacího elektronového mikroskopu pro vědecké účely a jeho technické zabezpečení pro výzkumné aktivity
 • pomoc s výukou předmětů zaměřených na biologii, ekologii a zoogeografii mořských bezobratlých, včetně spolupráce při vedení a oponování bakalářských a diplomových prací

Požadované dokumenty v českém jazyce:

 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů soubor docx 4,03 MB
 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe, včetně zahraničních pobytů a publikační činnosti
 • motivační dopis
 • kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 20. srpna 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Přírodovědecké fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět děkanky fakulty zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107