Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Post-doc pracovník se zaměřením na ekonomickou a urbánní geografii

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje

 • Post-doc pracovník se zaměřením na ekonomickou a urbánní geografii

Předpokládaný nástup

 • 1. listopadu 2023 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 100% (případně dle dohody)

Pracovní smlouva

 • doba určitá

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU (6. mzdová třída)

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • anglický

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • VŠ vzdělání v doktorském studijním programu – obor ekonomická geografie, urbánní geografie nebo obor příbuzný
 • zaměření na oblasti: urbánní geografie, ekonomická geografie, kvantitativní metody v humánní geografii
 • znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2
 • publikační činnost v oblasti ekonomické nebo urbánní geografie, alespoň tři články v časopisech kategorie Jimp
 • EU research level: R2 – Recognized
 • samostatnost, schopnost týmové práce
 • komunikační a organizační schopnosti

Popis pracovního místa

 • vědecká a publikační činnost v oblasti urbánní a ekonomické geografie; specificky analýza rozmístění kreativních odvětví v megaměstech jihovýchodní Asie

Požadované dokumenty v anglickém jazyce:

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 23. září 2023.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů výběrovou komisí.

Děkanka Přírodovědecké fakulty si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107