Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vedoucí katedry fyziky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

  • vedoucího katedry fyziky

Předpokládaný nástup:

  • dle dohody

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oblasti fyziky nebo v oblasti příbuzné
  • ukončené doktorské studium (či titul CSc.)
  • habilitace v oboru výhodou
  • pedagogická a výzkumná praxe v oboru
  • zkušenost s řízením pracovního kolektivu

Termín:

Písemnou a podepsanou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem vědeckých a odborných prací a koncepcí rozvoje katedry fyziky doručte do 8. července 2010.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107