Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na výpočetní fyziku pevných látek

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka na Katedře fyziky

 • odborný asistent se zaměřením na výpočetní fyziku pevných látek

Kvalifikační a další předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně, minimálně 5 let praxe ve výzkumu
 • Ph.D. v oboru fyziky pevných látek, materiálových věd nebo příbuzném fyzikálním oboru
 • angličtina na komunikativní úrovni slovem i písmem, úroveň B2
 • EU research level: R2 – Recognized
 • výsledky vědecké činnosti v oblasti výpočetní fyziky pevných látek nebo příbuzného oboru (k datu nástupu alespoň 10 publikací v impaktovaných časopisech) prokazující samostatnost (dominantní zastoupení publikací jako první autor) a aktuální aktivitu (alespoň 4 impaktované publikace v posledních dvou letech). Případně úměrně více výsledků, odpovídající délce dosavadního vědeckého působení
 • zkušenosti s vedením předmětů bakalářského a magisterského studia (alespoň 2 roky praxe po Ph.D. studiu), zejména v oblasti fyziky pevných látek, nanostruktur a kvantové fyziky
 • předpoklady pro rozvoj vědecké činnosti ve skupině fyziky nanostruktur na Katedře fyziky

Popis pracovního místa

 • zajištění výuky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech, a to v oblasti fyziky pevných látek, nanostruktur a kvantové fyziky
 • vedení a oponování bakalářských a diplomových prací
 • členství v komisích státních závěrečných zkoušek v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
 • samostatné řešení vědeckovýzkumných/vývojových úkolů v oboru výpočetní fyziky pevných látek a nanostruktur
 • aktivní publikační činnost ve výše uvedené oblasti
 • spolupráce ve výzkumném týmu a se zahraničními výzkumníky
 • aktivní přispívání k tvorbě koncepce rozvoje vědecko-výzkumné činnosti skupiny fyziky nanostruktur

Předpokládaný nástup

 • 15. února 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 25 % (případně dle dohody)

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • anglický

Požadované dokumenty (v českém či anglickém jazyce, dle volby uchazeče):

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 10. ledna 2024.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením zaslaných materiálů komisí.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pozvat k osobnímu jednání pouze vybrané uchazeče. Zároveň si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče. Výběrové řízení může být na podnět vyhlašovatele zrušeno či opakováno.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107