Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent v oboru fyzická geografie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • docenta v oboru fyzická geografie

Předpokládaný nástup:

  • 1. února 2011

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání,
  • habilitace v oboru fyzická geografie nebo příbuzném oboru,
  • pedagogická a vědecko-výzkumná praxe v oboru.

Přihlášky:

Termín pro podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 20. prosince 2010.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107