Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent se zaměřením na aplikovanou matematiku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení dvou míst

  • odborného asistenta se zaměřením na aplikovanou matematiku

Předpokládaný nástup:

  • dle dohody

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání,
  • studium Ph.D. v oboru nebo oboru příbuzném,
  • publikační činnost na mezinárodní úrovni,
  • schopnost zapojit se aktivně do vědecké, pedagogické a grantové činnosti katedry.

Přihlášky:

Termín pro podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 25. prosince 2010.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107