Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent s vědeckou hodností se zaměřením na didaktiku fyziky

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • odborného asistenta s vědeckou hodností se zaměřením na didaktiku fyziky

Předpokládaný nástup:

  • 1. února 2011

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání v oboru,
  • vědecká hodnost Ph.D. z didaktiky fyziky nebo teorie vzdělávání fyzice,
  • předpoklady pro aktivní vědeckou,
  • publikační činnost v didaktice fyziky nebo teorii vzdělávání fyzice.

Přihlášky:

Termín pro podání písemné přihlášky s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi, seznamem významných a vědeckých odborných prací doručte do 17. ledna 2011.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107