Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Docent nebo profesor v oboru informatika

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

  • docent nebo profesor v oboru informatika

Předpokládaný nástup:

  • 1. března 2011

Požadavky:

  • docent nebo profesor v oboru informatika, výpočetní technika, kybernetika, ASŘ.

Přihlášky:

Písemnou a podepsanou přihlášku s vyplněným osobním dotazníkem, profesním životopisem, doklady o dosaženém vzdělání a praxi odevzdejte do 5. února 2011.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107