Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent / odborná asistentka pro oblast chemie

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na Katedře chemie

 • odborný asistent / odborná asistentka pro oblast chemie

Předpokládaný nástup:

 • 1. června 2024 (případně dle dohody)

Předpokládaný úvazek:

 • 50 % (případně dle dohody)

Kvalifikační a další předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně v oblasti vzdělávání Chemie
 • odpovídající publikační aktivita (nejméně 2 – 3 články na WoS jako hlavní nebo korespondenční autor v posledních třech letech)
 • vědecké zaměření na porézní materiály, jejich syntézu, charakterizaci a aplikace
 • zkušenosti s výukou chemických disciplín na vysoké škole
 • zkušenosti ze zahraničí (zahraniční odborná stáž v délce alespoň 3 měsíce)
 • EU research level: R2 – Recognized
 • znalost angličtiny na úrovni B2

Popis pracovního místa:

 • zajištění výuky v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech
 • vědecká a výzkumná činnost v oblasti materiálové chemie (porézní materiály a jejich aplikace)
 • iniciace výzkumných projektů a jejich řešení
 • popularizace a propagace chemie jako vědy

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Požadované dokumenty (v českém jazyce):

Přihláška:

Přihlášku do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zašlete elektronicky na adresu nejpozději do 15. dubna 2024 (včetně).

První kolo výběrového řízení proběhne formou posouzení zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Děkanka fakulty je oprávněna bez uvedení důvodu výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107