Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Vědecká osobnost v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


logolink

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovníhi místa

 • vědecká osobnost v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries

Výše uvedené pracovní místo bude obsazeno v rámci projektu „REFRESH - Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries“, reg. č. CZ.10.3.01/00/22_003/0000048, operační program Spravedlivá transformace, Social Lab 1 Governance of Sustainability Transition a to zahraničním vědeckým pracovníkem s excelentními vědeckými výsledky mezinárodního rozsahu v oblasti sociální geografie, urbánního, lokálního a regionálního rozvoje a/nebo v oblasti tranzice k udržitelnosti s vysokým přínosem pro zkoumanou oblast výzkumu.

Systemizovaná pozice:

 • výzkumník IV (neakademická pozice)

Popis pracovní náplně

Významná vědecká osobnost:

 • Iniciuje, vede a koordinuje pokročilý výzkum v dané oblasti ve spolupráci s výzkumným týmem a na mezinárodní úrovni
 • Publikuje v souladu s požadavky a standardy Ostravské univerzity tak, jak stanovuje pracovní místo
 • Podává žádosti o financování (podávání grantů, vyhledávání možností smluvní spolupráce na výzkumu)
 • Navazuje a rozvíjí kontakty s dalšími vědeckými osobnostmi a institucemi
 • Poskytuje podporu a dohled juniorním výzkumníkům

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • Doktorský titul (Ph.D.) v oboru sociální geografie nebo příbuzném oboru (v případě Ph.D. titulu získaného v zahraničí je vyžadováno uznání zahraničního diplomu)
 • EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group), nejméně 10 let na pozici výzkumníka, postdoktoranda
 • FORD 1,3, 5: 3x Jimp. FORD6: min. 15 publikací typu Jimp, Jsc, B, C, kdy výstupy jsou srovnatelné s výzkumem na mezinárodní úrovni (nejvýznamnější jsou ty, kde je výzkumník/pracovník hlavním autorem, nebo časopisy Q1 a Q2; pro FORD 3, 5 a 6 je možný přepočet 1xB = 4x Jimp, přesto musí být kniha vydána v odpovídajícím vědecky uznávaném nakladatelství, mohou být uvedeny odkazy na předtisky, pokud jsou veřejně dostupné (předtisky musí být vhodně odkazovány buď odkazem na předtisk, nebo DOI)
 • H-index výzkumníka min. 8 (FORD 1,3,5), 3 WOS nebo Scopus/6 Scholar (FORD6), případně 60 prokazatelných citací vlastní práce
 • Prokazatelné zapojení do projektů základního/aplikovaného/smluvního výzkumu; minimálně 3 projekty v posledních 10 letech, případně mezinárodní stáže v celkové délce 8 měsíců
 • Plynulá angličtina na úrovni s B2 nebo vyšší, znalost dalších jazyků výhodou
 • Nezávislý, samostatný a kreativní přístup k práci

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 100 % (nebo dle dohody)

Předpokládané datum nástupu

 • 1. červenec, 2024 (nebo dle dohody)
 • Pracovní pozice je na dobu určitou

Mzdové podmínky

 • V souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU a podmínkami projektu REFRESH pro pozici Vědecká osobnost, úvazek 100 % = 125 000,- Kč před zdaněním + odměny za dosažené cíle

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • Angličtina

Požadované dokumenty (v anglickém jazyce):

Datum a způsob doručení žádosti, požadované dokumenty

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 31. května 2024. Přihlášky zaslané jiným způsobem nebudou přijaty.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Pracovní pozice byla vytvořena za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu REFRESH reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048, Operační program Spravedlivá transformace.

Věcné informace je možné získat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu , vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, vedoucí Výzkumného programu Social Lab 1, projekt REFRESH.

Formální informace lze získat na personálním oddělení: .

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107