Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Postdoktorand/ka v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


logolink

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst

 • postdoktorand/ka v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries

Výše uvedené pracovní místo bude obsazeno v rámci projektu „REFRESH - Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries“, reg. č. CZ.10.3.01/00/22_003/0000048, operační program Spravedlivá transformace, Social Lab 1 Governance of Sustainability Transition a to zahraničním nebo českým vědeckým pracovníkem s dobrými vědeckými výsledky mezinárodního rozsahu v oblasti sociální geografie, urbánního, lokálního a regionálního rozvoje a/nebo v oblasti tranzice k udržitelnosti a governance s vysokým přínosem pro tuto zkoumanou oblast výzkumu.

Systemizovaná pozice:

 • postdoktorand (neakademický pracovník)

Popis pracovní náplně

 • týmové řešení vědecko-výzkumných úkolů, pod vedením výzkumníka seniora
 • aktivní publikování podle požadavků oboru
 • samostatné řešení úkolů v oblasti sociální geografie/transformace udržitelného rozvoje

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • doktorský titul (Ph.D.) v oboru sociální geografie nebo příbuzném oboru získaný před méně než 5 lety (nezahrnuje období mateřské/rodičovské dovolené)
 • specifikace mezinárodního výzkumného profilu: R2 - Recognized
 • samostatné řešení složitých vědeckovýzkumných úkolů ve svém oboru
 • FORD 1,3, 5: 3x Jimp. FORD6: min. 4 publikace typu Jimp, Jsc, B, C, anebo D, kdy výstupy jsou srovnatelné s výzkumem na mezinárodní úrovni
 • doložitelné zapojení do projektů základního/aplikovaného/smluvního výzkumu, případně realizace zahraničních stáží v souhrnné délce jednoho měsíce
 • anglický jazyk na úrovni B2, znalost dalších jazyků výhodou
 • dobré znalosti a pracovní schopnosti v oblasti ekonomické geografie, znalosti statistických metod a GIS
 • samostatný, zodpovědný a kreativní přístup k práci

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 3 místa s úvazkem 52%

Předpokládané datum nástupu

 • 1. července 2024 (nebo dle dohody), pracovní poměr na dobu určitou

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU a podmínkami projektu REFRESH pro pozici Postdoktorand, úvazek 100% = 43 000,- Kč před zdaněním + odměny za dosažené cíle

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • anglický (uchazeči ze zahraničí)
 • český (uchazeči z ČR)

Požadované dokumenty (v anglickém jazyce):

Datum a způsob doručení žádosti, požadované dokumenty

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 31. května 2024. Přihlášky zaslané jiným způsobem nebudou přijaty.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Pracovní pozice byla vytvořena za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu REFRESH reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048, Operační program Spravedlivá transformace.

Věcné informace je možné získat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu , vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, vedoucí Výzkumného programu Social Lab 1, projekt REFRESH

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107