Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Výzkumník / výzkumnice v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


logolink

Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst

 • Výzkumník / výzkumnice v oblasti sociální geografie a/nebo regionálního rozvoje a governance tranzice k udržitelnosti v rámci projektu REFRESH – Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries

Výše uvedené pracovní místo (v celkovém počtu 5) bude obsazeno v rámci projektu „REFRESH - Research Excellence For Region Sustainability and High-tech Industries“, reg. č. CZ.10.3.01/00/22_003/0000048, operační program Spravedlivá transformace, Social Lab 1 Governance of Sustainability Transition a to zahraničním nebo českým vědeckým pracovníkem s dobrými vědeckými výsledky mezinárodního rozsahu v oblasti sociální geografie, urbánního, lokálního a regionálního rozvoje a/nebo v oblasti tranzice k udržitelnosti a governance s vysokým přínosem pro tuto zkoumanou oblast výzkumu.

Systemizovaná pozice:

 • výzkumník II (neakademický pracovník)

Popis pracovní náplně

 • výzkumník samostatně řeší vědecko-výzkumné úkoly v oblasti sociální geografie a/nebo transformace udržitelného rozvoje pod vedením výzkumníka seniora
 • aktivně publikuje podle požadavků oboru
 • spolupracuje se členy výzkumného týmu a zapojenými výzkumníky

Kvalifikační předpoklady a další požadavky

 • doktorský titul (Ph.D.) v oboru sociální geografie nebo příbuzném oboru získaný před více než 5 lety, v případě vynikajících výsledků výzkumníka je možné snížit dobu od získání titulu Ph.D. na 3 roky (doktorský titul získaný v zahraničí podléhá povinnosti uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání)
 • specifikace mezinárodního výzkumného profilu: R2 - Recognized
 • výzkumník musí být zároveň autorem publikací v prestižních mezinárodních časopisech nebo musí dosáhnout jiného srovnatelného výsledku prokazujícího excelenci v oblasti sociální geografie a/nebo transformace udržitelného rozvoje
 • pro FORD 1,3,5: 3x Jimp, pokud má výzkumník započitatelnou délku praxe 5 let (nezahrnuje období mateřské/rodičovské dovolené) do 2 let od obhajoby
 • pro FORD6: min. 4 publikace typu Jimp, Jsc, B, C, kdy výstupy jsou srovnatelné s výzkumem na mezinárodní úrovni, případně doložitelných 25 citací vlastních prací
 • H-index výzkumníka min. 2 (FORD 1,3,5), 1 WOS/3 Scholar (FORD6), případně doložitelných 20 citací vlastních prací
 • doložitelné zapojení do projektů základního/aplikovaného/smluvního výzkumu, případně realizace zahraničních stáží v souhrnné délce 3 měsíců
 • dobré znalosti a pracovní schopnosti v oblasti ekonomické geografie, znalosti statistických metod a GIS jsou preferovány
 • plynulá angličtina min. úroveň B2, znalost dalších jazyků výhodou
 • samostatný, zodpovědný a kreativní přístup k práci

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 5 míst s úvazkem 60%

Předpokládané datum nástupu

 • 1. července 2024 (nebo dle dohody), pracovní poměr na dobu určitou

Mzdové podmínky

 • v souladu s Vnitřním mzdovým předpisem OU a podmínkami projektu REFRESH pro pozici Výzkumníka I, úvazek 100% = 53 000,- Kč před zdaněním + odměny za dosažené cíle

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • anglický (uchazeči ze zahraničí)
 • český (uchazeči z ČR)

Požadované dokumenty (v anglickém jazyce):

Datum a způsob doručení žádosti, požadované dokumenty

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 31. května 2024. Přihlášky zaslané jiným způsobem nebudou přijaty.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Pracovní pozice byla vytvořena za finanční podpory Evropské unie v rámci projektu REFRESH reg. č. CZ.10.03.01/00/22_003/0000048, Operační program Spravedlivá transformace.

Věcné informace je možné získat prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu , vedoucí Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, vedoucí Výzkumného programu Social Lab 1, projekt REFRESH.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107