Archiv výběrových řízení a nabídek zaměstnání

Odborný asistent / odborná asistentka se zaměřením na matematiku

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkanka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa akademického pracovníka na Katedře matematiky

 • odborný asistent / odborná asistentka se zaměřením na matematiku

Kvalifikační a další předpoklady

 • vysokoškolské vzdělání III. stupně v matematice nebo příbuzném oboru, případně perspektiva získání Ph.D. do konce roku 2024
 • zkušenosti s výukou nebo osobnostní předpoklady k pedagogické činnosti
 • výhodou je odborné zaměření související s hlavními směry výzkumu na katedře (teorie čísel, algebra, matematická fyzika, případně didaktika matematiky), budou však zvažováni uchazeči ze všech oblastí matematiky
 • specifikace mezinárodního výzkumného profilu: R2 - Recognized
 • znalost angličtiny na úrovni B2

Popis pracovního místa

 • výuka předmětů v bakalářském a navazujícím magisterském programu
 • vedení bakalářských a diplomových prací
 • vědecká činnost v matematice
 • zapojení do odborných akcí pro veřejnost (třetí role univerzity) a popularizačních aktivit

Předpokládaná výše pracovního úvazku

 • 100 % (případně dle dohody)

Předpokládané datum nástupu

 • 2. září 2024 (případně dle dohody)

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno

 • český (požadována znalost na úrovni rodilého mluvčího)

Požadované dokumenty (v českém jazyce)

 • profesní životopis s přehledem dosavadní praxe a publikační činnosti
 • motivační dopis
 • popis hlavních dosažených vědeckých výsledků (1-2 strany)
 • plán vědecké činnosti v nejbližších 3 letech (1-2 strany)
 • dokumenty dokládající pedagogickou způsobilost (přehled realizované výuky, studentské evaluace kvality výuky apod.)
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení soubor docx 4,03 MB

Přihlášky

Přihlášky do výběrového řízení obsahující všechny požadované dokumenty zasílejte elektronicky na adresu nejpozději do 31. května 2024. Přihlášky zaslané jiným způsobem nebudou přijaty.

První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní přítomnosti uchazečů posouzením materiálů dodaných uchazeči výběrovou komisí. Do druhého kola výběrového řízení budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče nebo výběrové řízení zrušit či opakovat bez udání důvodu.

Kontakt:

Přírodovědecká fakulta OU
personální oddělení
Bc. Lucie Malovcová
Chittussiho 10
710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

e-mail:
telefon: 553 46 2107